Presentació

Qui som?

L’associació neix arran dels esdeveniments judicials al quals es veuen sotmesos tots aquells que professen una ideologia concreta. Creiem en la independència judicial, i confiem en que el desvirtuament que ha patit el delicte d’odi en aquests darrers mesos, s’aturi i s’apliqui amb la interpretació amb el qual va néixer en la reforma de 2015. Mentre això no succeeixi ens creiem en la necessitat de defensar un col·lectiu discriminat per pertànyer a una ideologia concreta. Sabem que la nostra finalitat pot ser utilitzada per d’altres que professen a Catalunya  ideologies contràries a la nostra, però queda palès que ells gaudeixen de la protecció de l’Estat i el nacionalisme que aquest defensa. Per tant, tot l’aparell de l’Estat amb totes les seves estructures discrimina un col·lectiu de més de dos milions de persones que xoquen amb les aspiracions d’aquest. Per aquest moment volem que es faci pública i es conegui la discriminació i l’atac constant al poble. Els polítics son polítics, el poble es el poble i com a tal hem de gaudir dels mateixos Drets i el mateix tracte de les Institucions i poder judicial, o som espanyols o no ho som. Pel Govern i per a la resta de partits polítics ho som, per tant som iguals davant la llei que tots aquells que emparats en el seu dret fonamental de llibertat ideològica, defensen postures diferents i contràries a la nostra. La doble taula de rasurar es el que ens preocupa.  Naixem per a denunciar aquests fets, la discriminació i la persecució

Funció, finalitat de l’observatori

  • L’observatori del poble català neix com mecanisme/eina, per promoure  la participació ciutadana en la denúncia de tots aquells actes, fets i manifestacions que suposin una discriminació, en qualsevol àmbit social i laboral, per raó ideològica o de sentiment nacional que busca l’empoderament de la societat, a través de legitimar la informació disponible en vers la catalanofòbia que venim patint en aquests darrers temps. Busca articular diferents organitzacions i associacions socials amb la finalitat de denunciar davant les autoritats competents la vulneració de Drets humans i la discriminació per raó ideològica o pertinença identitària.
  • La nostra màxima aspiració es la d’aconseguir un espai de participació activa i decidida de la societat, dins del marc de la discriminació ideològica que pateix la ideologia independentista.
  • Volem oferir mecanismes de resposta per aturar el creixent discurs d’odi emprat tant per particulars, com per mitjans de comunicació, càrrecs polítics i actuacions judicials.

Objectius

  • Assessorar tot aquell subjecte que es consideri víctima d’un delicte de discurs d’odi , d’amenaces o injuries per raó de la seva ideologia, començant per la comprovació dels fets que puguin constituir il·lícit ,fins a les instàncies judicials o administratives  que es considerin pertinents.
  • Documentar, investigar, denunciar i realitzar un seguiment de totes aquelles situacions de vulneració de drets que afectin la població per a raó la seva ideologia o pertinença  a una identitat concreta.
  • Acompanyar i defensar des d’associacions i organitzacions, als col·lectius i particulars afectats per la vulneració del seus drets, en tots els àmbits socials.

Tasques d’actuació

  • Promoció del respecte i protecció dels drets de tots aquells que per raó ideològica, ètnia o nacionalisme (Espanya és un estat plurinacional), no encaixin.
  • Investigació, documentació i anàlisis de la situació elaborant informes estadístics amb la col·laboració d’organismes administratius competents, i d’associacions  i organitzacions no governamentals, sobre la discriminació per raó ideològica i pertinença a una identitat concreta.
  • Oferiment de defensa legal davant la vulneració de Drets, objecte de l’observatori, en col·laboració amb entitats especialitzades.
  • Cooperació amb les forces de seguretat i l’administració de justícia per a erradicar els discursos d’odi per raó ideològica.